DUNG NHI

500,000 

Nghệ danh : DUNG NHI

SDT : 0869.307.656

Giá : 500K/S, lên tiên cùng em

Pass : bạn anh DANCHOISAITHANH

Loại gái gọi : Cave Hà Nội Kiểm Định

Tiền phòng :100K / 2h đầu: thơm tho sạch
Khu vực : quận cầu giấy – trần duy hưng
Thời gian làm việc : 11h – 24h