Hiển thị một kết quả duy nhất

Q1
1,500,000 
Q8
500,000 
Q 10
600,000